root: 3

Nota prawna

Niniejszy dokument stanowi informacje prawne dotyczące strony internetowej Hinomi, znajdującej się pod adresem https://eu.hinomi.co. Strona poświęcona sprzedaży i promocji ergonomicznych krzeseł i akcesoriów na terenie Europy. Informacje te stanowią ramy regulacyjne dotyczące korzystania z witryny i szczegółowo opisują zaangażowanie Hinomi w jakość, innowacyjność i komfort użytkownika. Jako lider rozwiązań ergonomicznych Hinomi szczyci się oferowaniem produktów zwiększających komfort i produktywność, odzwierciedlając zaangażowanie firmy w doskonałość i satysfakcję klienta.

2. Definicje

  • Gość: Każda osoba lub podmiot, który uzyskuje dostęp do strony internetowej Hinomi. Dotyczy to klientów, przeglądarek i partnerów poszukujących wysokiej jakości ergonomicznych rozwiązań.
  • Treść: obejmuje całą zawartość tekstową, wizualną i dźwiękową dostępną na stronie internetowej Hinomi, taką jak opisy produktów, obrazy i elementy projektu. Jest to odzwierciedleniem zaangażowania Hinomi w dostarczanie kompleksowych i szczegółowych informacji na temat swoich ergonomicznych produktów.
  • Strona: odnosi się do strony internetowej Hinomi hostowanej pod adresem https://eu.hinomi.co, cyfrowa platforma prezentująca szeroką gamę ergonomicznych krzeseł i akcesoriów zaprojektowanych z myślą o poprawie dobrego samopoczucia i produktywności.

3. Własność intelektualna

„Cała zawartość witryny Hinomi, w tym tekst, grafika, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością Hinomi lub jej dostawców treści i jest chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Marka angażuje się w innowacje i jakość w zakresie ergonomicznego projektowania, a wszystkie produkty i powiązana własność intelektualna stanowią integralną część tego zaangażowania. Unikalne projekty i oferty produktów Hinomi są świadectwem jej innowacyjności w branży mebli ergonomicznych, wyznaczania standardów branżowych i ciągłego przesuwania granic komfortu i designu.

4. Dane osobowe i prywatność

„Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Hinomi szanuje prywatność swoich użytkowników i zapewnia ochronę ich danych osobowych. Zebrane dane osobowe służą do realizacji zamówień, poprawy komfortu użytkowania i skutecznej komunikacji. Szczegółowe zasady dotyczące danych gromadzenie, przetwarzanie i prawa są dostępne w witrynie. Zaangażowanie Hinomi w ochronę prywatności jest sprawą najwyższej wagi, a firma podejmuje rygorystyczne kroki w celu ochrony informacji o użytkownikach, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad danymi osobowymi wszystkim swoim klientom.

5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

„Hinomi stara się udostępniać na swojej stronie internetowej dokładne i aktualne informacje. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości lub braki w aktualizacji. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji i usług dostępnych na stronie spoczywa na wyłącznie z użytkownikiem. Chociaż Hinomi dąży do doskonałości, zdaje sobie sprawę, że mogą wystąpić nieścisłości i zobowiązuje się do szybkiego naprawienia takich problemów, zapewniając najwyższy poziom zadowolenia i zaufania klientów.

6. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

„Niniejsze informacje prawne podlegają prawu Unii Europejskiej i zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem ze strony internetowej Hinomi podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów europejskich. Klauzula ta odzwierciedla poszanowanie przez Hinomi prawa Europejskie standardy prawne i zaangażowanie w rozwiązywanie wszelkich kwestii prawnych z najwyższym profesjonalizmem i uczciwością.”

7. Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub kwestii prawnych związanych ze stroną internetową lub produktami Hinomi, prosimy o kontakt support_eu@hinomi.co. Hinomi ceni otwartą i jasną komunikację ze swoimi użytkownikami i stara się zapewniać szybkie i uprzejme odpowiedzi na wszystkie zapytania. Zespół obsługi klienta firmy jest przeszkolony w zakresie utrzymywania najwyższych standardów obsługi, co odzwierciedla ogólne zaangażowanie Hinomi w dążenie do doskonałości.