root: 3

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych przez osoby fizyczne lub profesjonalistów na stronie internetowej Hinomi znajdującej się pod adresem https://eu.hinomi.co. Niniejsze warunki mają na celu określenie ram prawnych relacji pomiędzy Hinomi a klientem oraz warunków mających zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony sprzedawcy.

2. Zakres

OWH mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży ergonomicznych krzeseł i akcesoriów dostępnych w serwisie Hinomi. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że ​​zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń warunki niniejszych OW.

3. Informacje o produkcie

Hinomi udostępnia szczegółowe opisy swoich ergonomicznych krzeseł i akcesoriów, aby pomóc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji prezentowanych na stronie. Jednakże Hinomi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.

4. Ceny

Wszystkie ceny podane są w euro i zawierają wszystkie obowiązujące podatki, ale nie obejmują opłat za dostawę. Hinomi zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, ale zastosuje stawki obowiązujące wskazane na stronie w momencie składania zamówienia.

5. Zamówienia

Aby złożyć zamówienie, należy przejść proces zakupów online i po przejrzeniu koszyka kliknąć „potwierdź”. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację OW i stanowi umowę. E-mail z potwierdzeniem podsumowującym zamówienie (produkty, cena, ilość itp.) zostanie wysłany do klienta przez Hinomi.

6. Warunki płatności

Płatność należy uregulować natychmiast po złożeniu zamówienia. Klient może zapłacić kartą kredytową lub innymi akceptowanymi metodami wyraźnie wskazanymi na stronie. Udostępniane są bezpieczne metody płatności online, które zapewniają poufność i integralność wymienianych danych.

7. Dostawa

Hinomi dostarcza produkty na adresy na terenie Unii Europejskiej. Czasy dostawy podane na stronie internetowej są szacunkowe i mogą się różnić. Hinomi zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich opóźnieniach.

8. Prawo do odstąpienia od umowy/zwrotu

Klientom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia od umowy upłynie po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klienci muszą powiadomić Hinomi o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.

9. Gwarancja

Produkty Hinomi objęte są gwarancją na wady produkcyjne przez okres podany na stronie produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę wadliwych produktów na określonych warunkach.

10. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Hinomi za jakikolwiek produkt zakupiony za pośrednictwem jej strony internetowej jest ściśle ograniczona do ceny zakupu tego produktu. Hinomi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie.

11. Własność intelektualna

Cała zawartość strony internetowej Hinomi (tekst, grafika, logo itp.) jest własnością Hinomi i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Żadna część witryny nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody Hinomi.

12. Ochrona danych

Hinomi zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych swoich klientów zgodnie z RODO. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i doskonalenia obsługi klientów.

13. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze CGV podlegają prawu Unii Europejskiej i zgodnie z nim są interpretowane. Wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów.

14. Różne

Hinomi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OW w dowolnym momencie. Przyjmuje się, że przy każdym zakupie klient zaakceptował najnowszą wersję OWU.